SG Harreveld

Scholengemeenschap Harreveld is een school voor Voortgezet Speciaal
Onderwijs cluster 4 (VSO). Als een van de weinige VSO scholen in Nederland heeft SG Harreveld de licentie om zelfstandig VMBO opleidingen aan te bieden en te examineren (VO-examenlicentie).


Daarnaast is er een samenwerkingsovereenkomst met ROC het Graafschap College in Doetinchem waardoor ook MBO- onderwijs op niveau 1 en 2 aan te bieden voor verschillende sectoren (zie ons onderwijsaanbod).


Scholengemeenschap Harreveld werkt nauw samen met jeugdzorgpartner
Horizon, Jeugdzorg en Onderwijs. De meeste leerlingen hebben het
uitstroomprofiel "vervolgonderwijs".


Alle jeugdigen van Horizon, Harreveld, locatie Anker en Prisma volgen
onderwijs op Scholengemeenschap Harreveld. Er zijn geen externe
leerlingen die onderwijs volgen op de school.