Schoolklimaat en veiligheid

Voor een goed schoolklimaat en veiligheid worden een aantal zaken
speciaal in acht genomen.


Schoolregels

Om op een goede manier met elkaar te kunnen functioneren zijn er regels
nodig. De gedragsregels op school beschrijven de wijze waarop de
leerlingen, de docenten en andere medewerkers met elkaar omgaan. De
basis van deze omgangsregels wordt gevormd door vier waarden die wij
belangrijk vinden: Respect, zorg, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid


Respect

Hiermee wordt bedoeld, met respect omgaan met elkaar.
Leerlingen en docenten zijn een groot deel van de dag samen aan het werk
in de school. Het is belangrijk voor iedereen om ervoor te zorgen dat er een
plezierige sfeer op school heerst.

 

Zorg

Hiermee wordt bedoeld, zorg dragen voor de ander. Leerlingen, docenten
en andere medewerkers moeten zich veilig kunnen voelen in de school.

 

Verantwoordelijkheid

Hiermee wordt bedoeld, verantwoordelijkheid dragen. Je bent zelf
medeverantwoordelijk voor het op een goede manier volgen van alle lessen
op school zoals deze in het rooster staan.

 

Gelijkwaardigheid

Hiermee wordt bedoeld: Gelijkwaardigheid in de omgang met elkaar.