Contact en overleg ouders en school

We vinden het noodzakelijk dat ouders/verzorgers en school een goed
contact met elkaar onderhouden. Samen delen we de zorg voor de
opvoeding en ontwikkeling van de jeugdigen. Goede afspraken en weten wat
we van elkaar kunnen verwachten zijn hierbij belangrijk.


Als jeugdigen ervaren dat de ouders/ verzorgers interesse hebben in wat er
op school gebeurt en weten dat er regelmatig contact is met de school, dan
biedt dat duidelijkheid en vertrouwen.


In de contacten tussen ouders/ verzorgers en school wordt de instelling Horizon betrokken. Vaak fungeert de mentor van de leefgroep als tussenpersoon en praat hij of zij de ouders tussentijds bij over de vorderingen van de jeugdigen op school. Wij zijn zoveel mogelijk aanwezig bij advies- en/of perspectief planbesprekingen, waarbij ook meestal de ouders/verzorgers aanwezig zijn.


Gedurende het jaar worden er ook een oudermiddag(en) in samenwerking
met Horizon georganiseerd. Wanneer ouders direct contact met school
wensen, kunnen zij contact opnemen met de coördinatoren en docenten van school.