Samenwerkingsverband Slinge Berkel

Scholengemeenscha[p Harreveld behoort bij het VO-samenwerkingsverband Slinge Berkel. Onder dit samenwerkingsverband vallen alle VO (voortgezet onderwijs) en VSO-scholen (voortgezet speciaal onderwijs) in de regio (Oost Achterhoek en Berkelland).


Het Samenwerkingsverband Slinge-Berkel streeft naar een organisatie van
speciale zorg aan leerlingen, waarin elke leerling op de juiste plek binnen
de regio en waar mogelijk binnen het SWV een passende onderwijsvorm kan
worden geboden.

 

Daartoe richt het SWV zich, samen met externe partners, op het aanbieden
van een adequaat en (aan)sluitend zorgaanbod voor alle leerlingen in het
primair- en voortgezet onderwijs. Hoe het Samenwerkingsverband dit
realiseert, is vastgelegd in het Ondersteuningsprofiel van het Samenwerkingsverband.

 

http://www.slinge-berkel.nl