Ouders

Scholengemeenschap Harreveld hecht veel belang aan een goede
participatie en samenwerking in het onderwijs met verschillende partijen.
Wij denken in het bijzonder aan ouders, leerlingen, Horizon en
medewerkers.


Als schoolorganisatie proberen we deze participatie en samenwerking zo
goed mogelijk vorm te geven.