Organisatie

De Scholengemeenschap Harreveld is een bijzondere school. In de locatie
Anker zijn 12 klassengroepen van elk ongeveer 7-8 leerlingen. In de locatie
Prisma zijn 7 klassengroepen, hier zitten ongeveer 8-9 leerlingen in een
klas. We kennen iedereen erg goed en weten precies hoe iemand er voor
staat. We kunnen dan zo goed mogelijk aansluiten bij ieders mogelijkheden
en rekening houden met de problemen.


De leerstof en de opdrachten worden zo duidelijk mogelijk georganiseerd
en geconcretiseerd, zodat leerlingen precies weten wat er van hen gevraagd
en verwacht wordt. Voor de leerlingen worden individuele onderwijsplannen
gemaakt, afgestemd op de perspectiefplannen.


Elke onderwijslocatie heeft een eigen, coördinator en orthopedagoog. Ook
zij kennen alle leerlingen goed en zorgen ervoor dat het onderwijs zo goed
mogelijk gegeven wordt. Elke klas heeft zijn eigen klassenmentor die zich
speciaal met de leerlingen uit die klas bezig houdt. Daarnaast zijn er
specialisten die ingeschakeld kunnen worden. Gedragsproblemen worden
in eerste instantie met de leerling besproken door de klassenmentor. Hij of
zij leert de leerling, samen met de andere leerkrachten, zich op een juiste
manier te gedragen zowel binnen als buiten de school.