De toelating van nieuwe leerlingen in de school

Al onze leerlingen zijn jeugdigen die verblijven op Horizon. Als school zijn
wij betrokken bij de plaatsing van nieuwe jeugdigen. De schoolorthopedagogen hebben zitting in dit Multidisciplinair Behandel Overleg.


Commisie van Begeleiding (CvB)

In de Commissie van Begeleiding hebben zitting:

 • De directeur
 • De orthopedagoog
 • De coördinator

 

De rode draad bij het volgen van de leerling en zijn ontwikkeling in de
school is:

 • Intake
 • Ontwikkelingsperspectief;
 • Onderwijsperspectiefplan;
 • Programma van toetsing en afsluiting (PTA);
 • Leerlingenbesprekingen;
 • Aanwezigheid bij advies- en perspectiefplanbesprekingen.


Dossierbeleid

Van elke leerling is een leerling-dossier aanwezig. De dossiers zijn
toegankelijk voor degenen die voor hun werk over deze gegevens moeten
kunnen beschikken. Veilige bewaring van leerling-gegevens staat voorop.
De dossiers worden in een afgesloten kast bewaard.

 

Naast de leerling-dossiers hebben de leerlingen een examendossier
Dit dossier bevat:

 • Alle praktische en schriftelijke toetsen
 • Evaluaties van mondelinge toetsen
 • (foto's van) praktische opdrachten
 • Handelingsopdrachten
 • In enkele gevallen een sectorwerkstuk
 • Een programma voor toetsing en afsluiting


Je opleiding sluit je af met (landelijke) examens.