Samenwerking met Horizon

De samenwerking met de instelling Horizon is zeer intensief. Hier hebben we samen met de instelling voor gekozen omdat we op deze wijze de behandeling van de jeugdigen het beste vorm kunnen geven. De schoolopleiding is integraal opgenomen in het dagprogramma en volledig geïntegreerd in de behandeling. Wij spreken dan ook van "1-kind - 1-plan". Voor iedere jongere wordt daarom een trajectplan opgesteld waarvan de periode dat je in Harreveld bent onderdeel van uit maakt. Voor de periode in Harreveld wordt een perspectiefplan samengesteld, waarin beschreven en gevolgd wordt hoe je behandeling eruitziet en verloopt.


De contactmomenten met Horizon zijn divers en op alle niveaus . Je kunt hierbij denken aan overdracht, afstemming handelingsplannen en gezamenlijke scholing. In een communicatieschema is vastgelegd welke communicatielijnen en gezamenlijke overleggen er zijn. Je mentor van de leefgroep en je mentor van school zullen geregeld met jou de voortgang van je behandeling inclusief die in het onderwijs met je bespreken en gezamenlijk vastleggen in je portfolio, rapportages e.d

 

www.horizon.eu