Bekijk de online regiokrant

In deze speciale editie vertellen wij wat onze focus is richting 2025.

Welkom op de website van Harreveld!

Scholengemeenschap Harreveld is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs cluster 4 (VSO). SG Harreveld is één van de 3 VSO-scholen in Nederland, die de licentie heeft om VMBO-opleidingen aan te bieden en zelfstandig te examineren (VO-examenlicentie) . De docenten van SG Harreveld beschikken over een PABO en/of een 1e of 2e graad bevoegdheid voor het onderwijs, soms aangevuld met een Master-opleiding.

 

Door een intensieve samenwerking met ROC het Graafschap College en AOC Oost wordt er naast VMBO-onderwijs ook MBO-onderwijs aangeboden op niveau 1 en 2 in verschillende sectoren als Consumptieve Technieken, Bouw, Groen en Techniek (Metaal, Installatie, Motorvoertuigen).

 

Scholengemeenschap Harreveld werkt nauw samen met jeugdzorgpartner Horizon, Jeugdzorg en Onderwijs. De meeste leerlingen van SG Harreveld hebben het uitstroomprofiel “vervolgonderwijs”.

 

Alle jeugdigen van Horizon, locatie Anker (Jeugdzorg+) en Prisma (open residentiele jeugdzorg) volgen onderwijs op de interne school “Scholengemeenschap Harreveld”.

 

Andere leerlingen zijn de "oudere" jeugdigen van de gezinshuizen (vanaf 12 jaar). Scholengemeenschap Harreveld heeft geen externe leerlingen.

 

Nazorg: wij blijven leerlingen graag zien!

 

Wij doen er alles aan om een goede band op te bouwen met onze leerlingen. Wij blijven beschikbaar, ook als een leerling na de tijd bij ons begint op een nieuwe school of in een baan. Gewoon even lekker kletsen, mee naar de nieuwe school, of luisteren en helpen als het niet lekker loopt: nazorg is altijd maatwerk.

 

Heeft een leerling een goede klik met een of meer leerkrachten van onze school? Dan stimuleren we dat ze contactgegevens uitwisselen, zodat een jongere makkelijk contact kan opnemen als er 'later' iets is waarbij we kunnen helpen. Natuurlijk zijn we ook via het algemene telefoonnummer bereikbaar. Jongeren zijn zelf aan zet: natuurlijk hoeft contact niet, maar het kan altijd.

 

Contact? Bel door de week naar (0544) 394 320 XX of mail.

sgharreveld@aloysiusstichting.nl

 

@download flyer leerlingen

@download flyer ouders

@download flyer netwerkpartners

 SG Harreveld

Kerkstraat 53

7135 JJ Harreveld

Tel.: 0544-749100

E-mail: sgharreveld@aloysiusstichting.nl