Leestijd 2 - 3 min
Harreveld biedt ‘nazorg op maat’
Je doet er als jeugdzorginstelling en school alles aan om jongeren klaar te stomen voor de samenleving. Maar dan? De overgang naar ‘thuis’, een andere school of werk verloopt niet voor iedereen soepel, merken zowel JeugdzorgPlus-instelling Horizon als Scholengemeenschap Harreveld. Daarom maken zij werk van betere nazorg. Hoe is dat tot nu toe aangepakt?

Al onder schooltijd kan een jongere iemand uit de teams van Horizon of Scholengemeenschap Harreveld kiezen die beschikbaar en bereikbaar is om de stap ‘naar buiten’ te ondersteunen en die daarna ook nog beschikbaar blijft voor de jongere zelf en de vervolgplek of school. Als de jongere dat zelf wil.

Soms is de gedachte dat je bij iemand van de school of instelling terecht kunt, al genoeg. Van een appje tot een luisterend oor en van meegaan naar een kennismakingsgesprek op de nieuwe school, tot bereikbaar zijn als iemand in de knel zit. Op verschillende momenten en manieren nazorg bieden kan helpen voorkomen dat een jongere uitvalt of terugvalt in oud gedrag. Of - liever positiever geformuleerd - om ervoor te zorgen dat een jongere succesvol kan meedoen in de samenleving.

Pilot nazorg

Horizon en Scholengemeenschap Harreveld lieten eerder onderzoek doen naar een werkwijze voor dit soort nazorg. Adviesbureau JSO sprak met leerlingen en medewerkers uit het onderwijs en de jeugdzorg en samen werd een werkwijze ontwikkeld die ook is uitgeprobeerd. Dit resulteerde in de werkwijze ‘nazorg op maat’.

De insteek is dat een medewerker wanneer nodig bereikbaar is voor zijn of haar jongere(n). Iedere medewerker bewaakt daarbij de eigen grenzen. Iedere jongere kan zelf aangeven of er (nog) behoefte is aan nazorg. Vaak loopt het contact vanzelf af, soms blijft het jaren. Je laat pas los als een jongere is geland in het eigen netwerk.

“Als ik sta ingeschreven op een school is het goed, maar het is wel fijn als ik later kan nog kan bellen, mocht het misgaan”, vertelde een jongere die meedeed met de nazorgpilot. “Het is fijn om nog met iemand van hier te kunnen praten, tot ik iemand anders heb waar ik me goed bij voel”, vertelde een andere jongere.

Drie fasen

Nazorg op maat kent drie fasen.
Fase 1 start binnen Horizon en op school, als de overstap naar de vervolgplek wordt voorbereid.

Fase 2 is de brug naar school, werk, wonen en vrijetijdsbesteding. Denk aan een warme overdracht, mee naar een nieuwe woning of school en via app, telefoon of mail contact houden.

Fase 3 omvat meer contact op afstand, het initiatief ligt steeds meer bij de jongere en het contact verloopt op maat.

Voor elke fase zijn werkprocessen beschreven.

Hoe maken we het bekend?

Het team dat binnen Scholengemeenschap Harreveld bezig is met het plan voor nazorg op maat, verkende met communicatiemedewerkers van Aloysius ook hoe ‘nazorg op maat’ bekend kan worden gemaakt bij jongeren en het netwerk. De eerste ideeën voor een aantal communicatiemiddelen zijn in kaart gebracht.

De voorbereidingen voor de implementatie gaan nu de laatste fase in; het plan is om voor de zomer echt te starten. Beginnen! En al doende verder leren.

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Jeroen Jazet