De begeleiding van leerlingen naar voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs

De belangrijkste taak van de decaan is het helpen bij het maken van
loopbaankeuzes, een studierichting of een beroep. Doordat de decaan je
helpt bij het leren maken van keuzes, heb je daar voor altijd plezier van. De
decaan geeft voorlichting en voert ook gesprekken met jou alleen. De
werkzaamheden van de decaan worden op Scholengemeenschap Harreveld
met name door de coördinator uitgevoerd.