De klassenmentor

Eén van de leerkrachten is je klassenmentor. Hij/zij houdt zich speciaal met
jou bezig. De klassenmentor is van veel dingen op de hoogte en houdt je ook
speciaal in de gaten. Dit geldt zowel voor je prestaties als voor je gedrag.
Het is ook de persoon die van jullie klas echt een groep probeert te maken
door gesprekken en soms activiteiten.


De mentor maakt ook de rapporten, zowel de schoolrapporten als de
rapportage voor advies- en/of perspectiefplanbesprekingen e.d. Als je
problemen hebt is het de persoon waar je altijd terecht kunt. Wanneer er
geen directe oplossing voorhanden is word je doorverwezen naar iemand
(meestal de coördinator of de orthopedagoog) die je wel kan helpen, zodat je
weer zo snel mogelijk aan je gewone werk kunt.