De speciale zorg voor leerlingen met specifieke behoeften

Elke leerling maakt een aantal testen, waarin wordt gekeken naar niveau,
interesses en mogelijkheden. Indien nodig neemt de orthopedagoog
aanvullende testen af, eventueel op jouw eigen verzoek. De orthopedagoog
verwijst je, als dat nodig is, door naar de Remedial Teacher die je kan
helpen met leerachterstanden of eventueel leerproblemen.